Jag har en inre och yttre konflikt med mig själv. Och med tiden! Jag strider emot den, försöker förstå den och tänka i nutid, dåtid och framåt. Att finna tiden och acceptera att allting inte kan hända nu, utan några saker måste ta sin tid, och hända se´n. Jag arbetar på det. Medan väntar en halvnöjd förläggare på ett bättre manus. TBC …