Malin, Jag
älskar dina miljöskildringar. Vanligtvis brukar jag annars alltid gäspa vid
miljöbeskrivningar i böcker.