I SVEN nr 6 blir jag intervjuad. (sid 20)

(Dessutom finns min krönika med på sid 30)