Nu har jag fått svar efter många om och men från förläggaren. Han som läst en gång, bett mig skriva om, läst två gånger och bett mig göra vissa ändringar igen och nu läst en tredje gång.

(Mitt manus som utspelar sig i Barcelonas undre värld.)

Han har nu svarat och formuleringen löd ungefär att han och några på förlaget hade suttit och diskuterat bland annat mitt manus och till slut kommit fram till att det inte har förlagets vinkling tillräckligt mycket!

Klart man är förvånad, klart man är besviken, klart det snurrar i huvudet…