Tänker, spånar, stormar, har kommit på nåt tror jag. Verkar bra, jag gillar den nya idén. Tänker barn 6-9. Något nytt och utanför ramarna.

Det är avslappnande att anstränga sig

… att tänka på att skapa en saga.