I nästa nummer av tidningen Avsikter publiceras min lyrik.