… och även i denna, i Magasin Huddinge. Och huvudpersonen i reportaget sitter ovetande i bakgrunden.