Detta förbund hälsar mig välkommen med mina tre (snart) publicerade verk!