En av kollegorna fick hem en tidning och sa att jag var med. I Magasin Bromma.