Såhär skriver dem i tidningen:

Få känner till den utbredda

prostitutionen, knarket och

Barcelonas baksida, hit tar oss

Malin i boken Stadsfjäril.

Boken är välskriven med ett rakt

språk – ett språk fyllt av energi,

vilket får en att vilja läsa mer än

de få rader vi kan presentera

här…

Läs mer i Skandinaviska bladet (sid 8,9) om mig och min roman.