… Det är sällan vi ges möjlighet att förstå de personliga dramor som döljer sig bakom statistiken och nyhetsrubrikerna. På ett gripande och på intet sätt förskönande vis förmedlar författarinnan de tankar och känslor som några av Barcelonas “Stadsfjärilar” hyser…

…”Stadsfjäril” beskriver livet i den undre världen. En verklighet som inte är längre bort än att en svensk turist på besök i Barcelona dras med i händelserna….

Mycket bra boktips. Jag instämmer. Tack chefredaktören.