Signerad till Ingrid, 12 år. Hoppas Katerinas dotter kommer att tycka om Alice!