LÄS! Jag har läst!

“Ingen familj är en ö” av Anja Wikström.

Snälla familj, snälla vänner, snälla
kollegor, snälla grannar, snälla chefer, snälla politiker – läs och förstå hur
det är för oss familjer som lever med ADHD. Om du läser, förstår du, och då
känner vi oss mer accepterade och välkomna av samhället. Av livet.