Skrivandet är ett viktigt redskap för tankeutveckling. Nu ska jag lära mig att strukturera en facktext. #hypersjälar