Man är nomineradsmiley till Barnens romanpris 2015 på Sveriges Radio.

Nomineringen gäller skönlitterära böcker som kommit
ut i Sverige, på svenska och för mellanåldrarna 9-13 år. Årets barnjury kommer att läsa och diskutera
i programmen.