SBI skriver om Coolt med ADHD

… 11- åriga Alice uppfattas ofta som bråkig och hon har svårt att fokusera i skolan. I både Krutburken och Coolt med ADHD vänds diagnoserna till något positivt. De visar att man med rätt stöd klarar sig bra i samhället. …