… är de bästa recensionerna man kan få, tycker jag.