Det här är en del av det som ska bli boken Hypersjälar. Den kommer ut i vår.