I den medverkar bland annat Blondinbella, Bo Hejlskov, Kung över Livet och Caroline Giertz.