De lånas flitigt. Tack för det alla som lånar och läser.