Blog Image

Malin Roca Ahlgren

Om skrivande i vardagen, manusarbete och utgivning

Jag vill skapa konst med ord och meningar, lätta på mitt eget känslotryck och bidra till att få ut viktiga berättelser.
Foto: Creatriss

Ny bibel

Förlag och förläggare Posted on 2017-09-01 08:26Böcker för jobbet

Förlag och förläggare Posted on 2017-09-01 08:23

Nya inköp då jag arbetar med texter hela dagarna numer. Både mina egna och andras, och både manus och artiklar.