Efter föredraget signerade vi våra böcker och blev intervjuade av Tidningen Specialpedagogik.