Helt överrumplad av vilken respons jag fått på sociala medier gällande mina barnböcker. Tusentack alla som har köpt. Nu får vi trycka nya.