Att vara särskilt begåvad och gå ut nian med låga betyg är inte ovanligt. Har man dessutom en ADHD på det är det ännu svårare att få komma till sin rätt i dagens skola. Ungen som snart går ut nian riskerar betygsänkningar. I ämnen som hon är så begåvad i. Hon skriver låtar, noveller, poesi på flera olika språk. Hon är minst sagt lika nördig som mig i grammatik. Hon borde ha de högsta betygen men har absolut inte det. Lärarnas motivering: ”Jag har inte fått in tillräckligt med bedömningsunderlag för alla förmågor” Vilket beror på att hon får inte den hjälp hon behöver. Hemma blommar hon ut i sin kreativitet. JAG ÄR SÅ TRÖTT PÅ LGR11 så jag kräks snart. Samma gäller alla ”prest-ämnen”, hon får A på allt hon gör men sen ska det skrivas loggböcker och annat skit så att betyget dalar. Inte för att hon inte kan skriva. Hon skriver som en Gud. Utan för att hon inte hinner på grund av stress.

Min senaste bok mimissärskildabegåvning handlar om hur skolan kan lära sig hur man upptäcker dessa elever, förstår hur de fungerar samt veta hur man ska bemöta deras behov.