Att se varenda unge, att lyssna på alla deras tankar och känslor, förstå det outtalade och finnas där som vuxen, som pedagog, som lärare är en utmaning. 

Många gånger har man hundra ögon på sig som säger mer än ord. Och jag ville ge varenda unge den tiden de behövde för att må bra, för att känna sig trygga och bli sedda. Men det var svårt. 

Mina år som högstadielärare har berikat mitt liv enormt och jag tänker fortfarande på alla elever jag haft. 

Nu arbetar jag inte längre i skolan utan skriver böcker och artiklar om ungarna i skolan. Olika böcker om olika kids. Med olika behov och svårigheter, olika sätt att fungera på. En bok för varje unge. Jag är nu inne på min 10:e bok. 

Jag hade ingen aning om att mina barnböcker skulle hjälpa så många barn därute att må bättre. Men av all den feedback jag fått så visste jag att var tvungen att skriva fler, för att belysa alla olika sorters ungar. Så att ingen blir utanför. Så att alla kan känna igen sig. 

Det är precis just om det som mina böcker handlar om. Att känna sig annorlunda, att vara utanför, att inte kunna känna igen sig i majoriteten. Ämnena jag skrivit om är:

 • ADHD
 • AST
 • Ångest
 • Mobbning
 • Särskild begåvning
 • Introversion
 • Högkänslighet
 • Stress/Utmattning
 • Kronisk sjukdom

För att motverka psykisk ohälsa bland ungar som bland annat har NPF, måste vi vuxna ha kunskap om vad som rör sig under skinnet på dem, vad det är som händer i deras tankesystem i olika situationer i skolan. 

Jag har i mina böcker samlat ihop olika tips och verktyg som är lättillgängliga att använda i relation till läroplanen och det centrala innehållet.

Nedan har jag staplat upp 3 orsaker till varför barnböcker kan bidra till en bättre sammanhållning och skapa mer acceptans i skolan:

 • För att undvika konflikter och utfrysning måste man skapa förståelse för olikheter hos barnen. Det gör man med kunskap. Jag tror att genom gestaltning av en fiktiv figur som representerar de här barnen kan andra barn förstå och därmed acceptera dem.
 • Att alla barn får chans till att reflektera kring en fiktiv figur med liknande problematik som sina klasskompisar, gör att de själva sätter sig in i dennes situation och därmed kommer med ”lösningar” istället för att skjuta denne ännu mer ifrån sig.
 • De vuxna i skolan har kunskap men det kan vara ett bra komplement att använda dessa böcker då barnets perspektiv representeras inifrån och skapar en helt ny medkänsla än om man bara läser facklitteratur om npf och andra funktionsvarianter.