Helhetsbetyg: 4.

Texterna är personliga, fyllda av känslor som skuld, skam och sorg, men de andas också förtröstan. Layouten är spektakulär och det fåtal illustrationer som finns är talande för ett liv i stresstillstånd. Boken är viktig, inte minst för alla som drabbats av stressrelaterad ohälsa. Texterna kan vara ett stöd för att hitta tillbaka till livet. Boken borde också fylla en central roll i samhällsdebatten för att bidra till större förståelse och kunskap på
området.

Publiceras i BTJ-häftet nr 1, 2020.
Lektör Maria Fridstjerna

Roligt att få fina recensioner. Jag är medförfattare till denna och har har varit redaktör och gjort omslaget. Så tack Maria!